W chwili obecnej Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy nie organizuje przetargu
mgr. inż. Wojciech Spisak
Dyrektor

 


 

 

 

GZU.272.1.2018
Brzeźnica, dnia 06.08.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż:

 

Zapytania ofertowe należy składać na adres:

Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy

34-114 Brzeźnica, Rynek 5

w biurze Zakładu od pn. – pt. w godzinach 7.30 14.30 lub przesłać pocztą mailową lub tradycyjną w terminie do 20.08.2018 roku do godz. 15.00.

Dyrektor Zakładu

mgr inż. Wojciech Spisak